ZAREJESTRUJ nazwa użytkownika hasło PL EN

Systemy rejestracji


SYSTEMY REJESTRACJI dostępne w naszej ofercie służą monitorowaniu, rejestracji i archiwizacji warunków środowiskowych pomieszczeń  i urządzeń pracujących naterenie danego zakładu (np. lodówek, zamrażarek, inkubatorów, cieplarek, suszarek, komór sterylizatorów itp.).

Na SYSTEM REJESTRACJI składają się urządzenia naszej produkcji - dedykowane rejestratory, zintegrowane z aplikacją zarządzającą - ARCHIWUM MAX, zainstalowaną na wskazanym komputerze, lub komputerach. Nie ma ograniczeń co do ilości rejestratorów podpiętych pod aplikację ARCHIWUM MAX, co oznacza że wilekość Systemu Rejestracji jest w pełni dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta. 

W SYSTEMACH REJESTRACJI wykorzystujemy  transmisję przewodową lub bezprzewodową. Systemy przewodowe są instalowane przede wszystkim w nowo powstających obiektach, w których okablowanie systemu może być prowadzone przy okazji instalacji pozostałego okablowania, lub tam, gdzie możliwe jest wykorzystanie istniejącej instalacji transmisji danych. Z kolei systemy bezprzewodowe sprawdzają się w objektach w których prowadzenie okablowania jest kłopotliwe lub z jakiegoś powodu niemożliwe. Wybór metody trensmisji jest ściśle uzgadniany z klientem. 

Nasze systemy rejestracji są otwarte co umożliwia rozbudowę systemu o nieograniczoną liczbę nowych punktów wymagających rejestracji bez potrzeby wprowadzania zmian w już istniejącym systemie rejestracji. Rozbudowa taka odbywa się „w ruchu”, tzn. nie wymaga zatrzymywania, czy wyłączania na czas rozbudowy działającego systemu.

Konfigurowalność systemu rejestracji 

Konfigurowalność systemu umożliwia stosowanie typowych urządzeń, pozwala na dostosowanie ich do wszelkich wymagań pod względem technicznym, ale też do wymagań wynikających z potrzeb organizacyjnych. Sprzężone z nimi oprogramowanie komputerowe pozwala na dostosowanie zakresu i podziału rejestracji w zależności od struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa. W przypadku zmian organizacyjnych w Firmie system rejestracji dostosowuje się przez zmiany w konfiguracji.

 

Skonsultuj się z nami w celu przygotowania projektu Systemu Rejestracji, bądź zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji .