ZAREJESTRUJ nazwa użytkownika hasło PL EN

Dokumentator

ARCHIWIZACJA PROCESÓW
MYCIA - DEZYNFEKCJI  I  CYKLI STERYLIZACJI

   

DOKUMENTATOR MOŻE DZIAŁAĆ NIEZALEŻNIE LUB JAKO MODUŁ SYSTEMU MEDOK

DOKUMENTATOR to aplikacja odpowiedzialna za rejestrację i archiwizację przebiegu procesu mycia automatycznego lub cyklu sterylizacji.

DOKUMENTATOR jest jednym z modułów systemu MEDOK, który może z powodzeniem być wykorzystywany jako niezależna aplikacja rejestrująca w sposób automatyczny przebieg pracy myjni automatycznej lub sterylizatora i zapisująca przebieg wszystkich zdarzeń w zabezpieczonym miejscu na komputerze.

 

PRZYKŁADOWA FUNKCJONALNOŚĆ:

Aplikacja umożliwia:

podgląd przebiegu procesu mycia – dezynfekcji oraz sterylizacji z poziomu komputera
   
przegląd archiwum z dowolnie wybranego dnia, bądź okresu, wydruk raportów z cyklu sterylizacji, lub procesu mycia
   
gromadzenie danych w sposób tabelaryczny, jak również graficzny (wykresy z przebiegu cyklu, itp.)
   
utrzymanie i odczyt zapisanych danych
   
nadzór nad procedurą wstępnego nagrzewania sterylizatora oraz przeprowadzania testów: Bowie & Dick’a, biologicznych i szczelności
   
współpracę z czytnikami identyfikacji i kartami do logowania osób obsługujących urządzenie
   
program obsługuje kilka poziomów logowania: inny dla obsługi, serwisu, dla kierownictwa oraz dla administratora systemu.

 

W celu uzyskania informacji, czy Twoja myjnia lub sterylizator mogą być obsługiwane przez aplikację DOKUMENTATOR, skontaktuj się z nami .