ZAREJESTRUJ nazwa użytkownika hasło PL EN

Archiwum Mini

 APLIKACJA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, LABORATORIÓW, ZAKŁADÓW WETERYNARII I INNYCH JEDNOSTEK, GDZIE WYMAGANA JEST REJESTRCJA PARAMETRÓW URZĄDZEŃ

Aplikacja ARCHIWUM MINI służy do monitorowania, archiwizacji danych i konfiguracji skomunikowanego z nią rejestratora/ów. Aplikacja umożliwia podpięcie 8 rejestratorów, z których 4 mogą być w danej chwili aktywne.  Aplikacja umożliwia zapis i analizę zgromadzonych danych oraz tworzenie wydruków z przebiegu pracy urządzeń. Współpraca z urządzeniem odbywa się za pośrednictwem konwertera RS-485/USB lub RS-485/RS-232.

 

             

Okno główne aplikacji składa się z pięciu zakładek:

  1. Monitoring (zakładka służy do monitorowania przebiegu pracy rejestratora). 
  2. Archiwum (Zakładka ta pozwala użytkownikowi na przeglądanie danych archiwalnych z przebiegu pracy rejestratora, lub z bazy danych. Użytkownik może przeglądać dane w postaci graficznego wykresu, w postaci tabelarycznej, jak również arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Istnieje również możliwość wydruku wybranego wykresu.
  3. Pamięć (w zakładce tej użytkownik ma możliwość pobrania danych z rejestratorów).
  4. System (zakładka przewidziana do wykorzystania w kolejnych wersjach aplikacji).
  5. Urządzenia (Zakładka służy do wyszukania urządzeń w sieci rejestratorów, a następnie ich aktywację).

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo telefonicznie lub drogą mailową